20 maja 2020

Elastyczna ochrona przy pracy zdalnej - nowości w Safetica 9.6

W obecnej sytuacji wiele firm wciąż pozostaje w systemie pracy zdalnej. Część z nich być może pozostanie przy tym rozwiązaniu już na stałe. Dlatego oprócz wskazówek jak bezpiecznie nauczyć pracownika zdalnej pracy, Safetica w swoich rozwiązaniach wprowadza wiele nowych funkcjonalności: raportowanie efektywności pracy, rozwinięcie modułu Safetica Mobile czy lepsza ochrona transferu danych podczas połączenia z pulpitem zdalnym.

Praca w zgodzie z przepisami

W związku z tym, że organizacje w znacznym stopniu przeszły na pracę zdalną, zapewnienie właściwej identyfikacji i ochrony danych osobowych, medycznych czy finansowych jest jeszcze ważniejsze niż dotychczas. Zmiana trybu pracy na formę zdalną nie zwalnia przedsiębiorstw z odpowiedzialności przestrzegania przepisów takich jak RODO czy PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard).
Aby Twoi pracownicy mogli w pełni bezpiecznie wypełniać swoje obowiązki zawodowe Safetica 9.6 wprowadziła kilka kluczowych zmian:

 • udoskonalone DLP w przypadku połączenia zdalnego – służbowe pliki pozostają zabezpieczone nawet wtedy, gdy użytkownicy łączą się z urządzeniami służbowymi przez pulpit zdalny,
 • klasyfikacja danych w oparciu o użytkownika – Twoi pracownicy najlepiej wiedzą z jakimi danymi pracują. Dlatego też nowa Safetica 9.6 pozwala nadawać uprawnienia wskazanym pracownikom na samodzielne klasyfikowanie dokumentów pod względem ich ważności,
 • możliwość mieszania kategorii danych z politykami DLP – umożliwia jeszcze większą precyzję w wykrywaniu i ochronie danych wrażliwych, np. tworzenie specjalnych zasad dotyczących dokumentów niejawnych.

Poznaj bliżej rozwiązania Safetica. Zapisz się na bezpłątną eKonferencję!

Zarządzanie na odległość

Zarządzanie zespołem na odległość to jeden z trudniejszych tematów z jakim musieli się zmierzyć kierownicy i menedżerowie we wszystkich firmach. Zarówno w zakresie przejrzystości komunikacji, weryfikacji poziomu zrealizowania zadań czy szybkiej identyfikacji problemów.

 • nowy raport aktywności – pozwala uzyskać szybki i kompleksowy przegląd sytuacji w Twojej firmie. Umożliwia wygenerowanie raportu aktywności użytkowników we wskazanym przedziale czasu. Dzięki temu w prosty i przejrzysty sposób możesz sprawdzić efektywność pracy swoich pracowników.

Zabezpieczenie urządzeń firmowych w domu

Zapewnij bezpieczeństwo firmowych danych, gdy użytkownicy pracują w domu, korzystając z systemu Kontroli urządzeń od najnowszej wersji Safetica 9.6 dostępnego także w systemie MacOS.

Dzięki pełnej integracji z najpopularniejszą platformą mobilną Android Enterprise nowa Safetica Mobile pozwalająca na zarządzanie urządzeniami mobilnymi (EMM) oferuje między innymi:

 • Work profile – funkcję pozwalającą na wdrożenie kontenera służbowego, który może zawierać wszystkie aplikacje potrzebne użytkownikowi do pracy,
 • cichą instalację aplikacji,
 • blokadę dającą możliwość instalowania i odinstalowywania aplikacji (w tym aplikacji pochodzących z „nieznanych źródeł”),
 • zarządzanie aplikacjami – użytkownicy nie mogą modyfikować aplikacji w Ustawieniach,
 • blokadę kopiowania i wklejania danych pomiędzy kontenerem służbowym, a prywatnym,
 • blokadę ujednoliconego hasła – ze względów bezpieczeństwa użytkownicy nie mogą mieć tego samego kodu dla profilu głównego i zarządzanego /tylko dla Android 9 i wyższej/,
 • blokada konfiguracji VPN,
 • blokada modyfikacji konta – użytkownicy nie mogą dodawać ani usuwać kont, chyba że potwierdzą działanie wykorzystując Authenticator, a także:
 • wyłączenie opcji drukowania,
 • wyłączanie/włączania ustawień lokalizacji.

Autorem tekstu jest Arkadiusz Bała

Mateusz Piątek
senior product manager Safetica

Masz pytania?
Skontaktuj się ze mną:
piatek.m@dagma.pl
532 570 255

Skuteczna ochrona przed wyciekiem danych

Sprawdź