2 stycznia 2021

Ważność do: 13 marca 2023

Safetica ONE - Moduł UEBA - najważniejsze korzyści

Moduł UEBA - Najważniejsze korzyści

Wiedza to pierwszy i najważniejszy krok ku dokładnemu zrozumieniu przepływu pracy, nawyków Twoich pracowników i zdolności produkcyjnych w Twojej firmie. Wykorzystaj moduł User and Entity Behavior Analytics, który jest dostępny za darmo w ramach Safetica Enterprise aby uzyskać szczegółowy wgląd w działania użytkowników i sprawdzić, które z nich odbiegają od normy. Zadbaj o płynną działalność swojej firmy, nawet przy pracy zdalnej.

  • Rozpoznawaj niepożądane działania użytkowników za pomocą kontroli działań podejmowanych podczas pracy oraz automatycznego oznaczania i klasyfikowania aplikacji i witryn używanych i odwiedzanych przez poszczególnych pracowników.
  • Kontroluj wykorzystanie zasobów aby dokładnie wiedzieć, czy zakupione sprzęty i licencje oprogramowania są rozprowadzane i używane w efektywny sposób.
  • Uzyskaj głębszy wglądw korespondencję elektroniczną oraz ewidencję wszystkich wiadomości odebranych i wysłanych z poszanowaniem prywatności pracownika.
  • Generuj kompleksowe raporty i alerty w czasie rzeczywistym dotyczące działań podejmowanych przez poszczególnych użytkowników, nawet tych, którzy pracują zdalnie, np. za pośrednictwem pulpitu zdalnego itp.
  • Śledź zmiany w zachowaniu użytkowników wykorzystując podgląd i wizualizację trendów i zmian w zachowaniu użytkowników w sieci lokalnej w funkcji czasu.
  • Kontroluj odwiedzane stronyw celu określenia jakie portale internetowe są odwiedzane przez konkretnych użytkowników.

Identyfikacja nieprawidłowości i ich przyczyn źródłowych

Przeprowadzaj dogłębne badania i wskazuj kłopotliwe elementy w swoim środowisku, aby rozwiązywać problemy związane z bezpieczeństwem lub wydajnością przedsiębiorstwa. Obiektywnie analizuj działania związane z pracą podejmowane przez poszczególnych pracowników, wykorzystując szczegółowe informacje. Ustalaj, czy nikt nie odwiedza niebezpiecznych witryn lub nie korzysta z niepożądanych aplikacji.

Transparentność pracy nawet wykonywanej zdalnie

Daj swojemu kierownictwu najwyższego szczebla i kierownikom działów narzędzia do monitorowania raportów. Trzymaj rękę na pulsie nawet wtedy, gdy Twoi pracownicy wykonują swoje obowiązki z domu lub z dowolnego innego miejsca. Zapobiegaj zagrożeniom dla bezpieczeństwa i zarządzaj wydajnością pracowników, identyfikując osoby nieaktywne, poszukiwania pracy cz podejrzane wzorce zachowań.

Pobierz ulotkę

Mateusz Piątek
senior product manager Safetica

Masz pytania?
Skontaktuj się ze mną:
piatek.m@dagma.pl
532 570 255

Skuteczna ochrona przed wyciekiem danych

Sprawdź