24 marca 2021

Stormshield łączy siły z firmą LogPoint

Stormshield - europejski lider w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, ochrony danych wrażliwych i środowisk operacyjnych - oraz firma LogPoint, europejski lider w dziedzinie rozwiązań SIEM, do zarządzania informacjami i zdarzeniami m.in. związanymi z bezpieczeństwem IT, ogłaszają zawarcie partnerstwa technologicznego. Partnerstwo to pozwoli firmie Stormshield na oferowanie jeszcze lepszych rozwiązań zapewniających monitoring i bezpieczeństwo infrastruktury IT, a to dzięki wprowadzeniu nowego rozwiązania Stormshield Log Supervisor (SLS), rozwiązania do zarządzania dziennikami zdarzeń (logami) dla produktów Stormshield Network Security.

- Cieszymy się, że możemy dostarczyć nową technologię w postaci rozwiązania Stormshield Log Supervisor. Zapewni ona klientom Stormshield lepszą świadomość zagrożeń cyberbezpieczeństwa w ich infrastrukturze w czasie rzeczywistym oraz zapewni zgodność z kluczowymi standardami i prawnymi regulacjami. Wszystko to w oparciu o certyfikowaną przez EAL 3+, wyprodukowaną w Europie technologię, która kładzie bardzo duży nacisk na bezpieczeństwo i prywatność danych.

Alec Orlov
Head of Product Management w LogPoint

Dzięki nowemu Stormshield Log Supervisor, klienci będą mogli wykorzystać możliwości gromadzenia, organizowania i przechowywania logów, jakie daje rozwiązanie LogPoint, zoptymalizowane pod kątem produktów Stormshield Network Security (SNS). Zapewni im to lepszy monitoring w ich sieciach i całej infrastrukturze bezpieczeństwa, poprzez:

  • Ogólne lub szczegółowe panele kontrolne, które zapewniają szybki przegląd stanu urządzeń i zdarzeń.
  • Wielowymiarowe przeszukiwanie dzienników zdarzeń SNS (logów), co zwiększa efektywność procesu wyszukiwania, a tym samym ma wpływ na bezpieczeństwo całej infrastruktury.
  • Automatyczne lub ręczne tworzenie raportów, które zapewniają szybki wgląd w skuteczność stosowanych zabezpieczeń i pomagają potwierdzić słuszność poczynionych decyzji.
  • Generowanie alertów i zarządzanie incydentami, co poprawia szybkość i skuteczność reakcji na incydenty.
  • Gromadzenie logów, które zapewnia zgodność z przepisami dotyczącymi ich przechowywania.

- Łącząc siły w ramach partnerstwa OEM, Stormshield i LogPoint odpowiadają na potrzeby firm w zakresie zaufanych, europejskich rozwiązań. Obie firmy, z siedzibami odpowiednio we Francji i Danii, intensywnie współpracują z europejskimi organami, aby dostarczać rozwiązania z certyfikatem Common Criteria.

Charles Geismar
Product Manager w Stormshield

- Stormshield Log Supervisor to kompleksowe narzędzie uzupełniające portfolio rozwiązań Stormshield. Dzięki niemu mamy możliwość monitoringu zdarzeń w naszej infrastrukturze, ale przede wszystkim zarządzania incydentami. Cieszy mnie fakt współpracy Stormshield z tak doświadczonym w rozwiązaniach SIEM vendorem jak LogPoint. To połączenie powoduje, że ze spokojem mogę patrzeć w przyszłość, a klienci powinni czuć się jeszcze bardziej bezpieczni!

Piotr Zielaskiewicz
Product Manager Stormshield w DAGMA

Czym jest LogPoint

LogPoint jest jednym z liderów rozwiązań SIEM na świecie. Chroni organizacje, przekształcając ich dane w użyteczne informacje, zarządzając zagrożeniami cyberbezpieczeństwa w czasie rzeczywistym. Nowoczesny SIEM z UEBA zapewnia zaawansowaną analizę behawioralną i możliwości automatyzacji oparte na uczeniu maszynowym. Gromadząc dane z całej infrastruktury IT, rozwiązanie LogPoint wspiera cyberbezpieczeństwo, zgodność z normami, operacje IT i analizy biznesowe. LogPoint otrzymuje znakomite recenzje od specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa i jest doceniany przez czołowych analityków branżowych.

Autorem tekstu jest Maurycy Sklorz

Piotr Zielaskiewicz
product manager STORMSHIELD

Masz pytania?
Skontaktuj się ze mną:
zielaskiewicz.p@dagma.pl
32 259 11 38