Fascynuje nas
technologia

 

20 listopada 2018

Barracuda Networks opublikowała wnioski z raportu nt. wykorzystania przez firmy definiowanych programowo sieci WAN (tzw. SD-WAN)

Barracuda Networks, wiodący dostawca rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa sieci firmowych i ochrony danych, opublikowała wnioski z raportu nt. wykorzystania przez firmy definiowanych programowo sieci WAN (tzw. SD-WAN). Badanie miało na celu określenie, jak powszechne są rozwiązania SD-WAN, jak przedsiębiorstwa radzą sobie z ich wdrożeniem oraz jakie upatrują w nich korzyści, a jakie wyzwania.

Wyniki raportu zwracają uwagę między innymi, że dla 92% menadżerów IT decydującym czynnikiem przy wyborze SD-WAN jest bezpieczeństwo firmowej sieci. Jedna trzecia respondentów zadeklarowała, że już wdrożyła SD-WAN, a prawie połowa badanych jest w trakcie wdrażania lub zamierza wdrożyć SD-WAN w swoich firmach w kolejnym roku. 70% pytanych przez Barracudę Networks menadżerów, uważa że mogą utracić przewagę konkurencyjną, jeśli nie zoptymalizują swojej sieci WAN, właśnie pod kątem sieci definiowanych programowo.

Wyniki badań wskazały również, że:

  • trzy największe wyzwania stojące przed konfiguracją standardowych sieci WAN to: kompleksowość (48%.), wydajność w chmurze (47%) i wydajność między lokalizacjami (46%),
  • wybierając sieć typu SD-WAD, 81% menadżerów wskazuje, że kluczowa przy zakupie sieci definiowanych programowo jest zaawansowana ochrona przed zagrożeniami i scentralizowane zarządzanie,
  • najczęściej wymieniane zalety wdrożenia SD-WAN to poprawa bezpieczeństwa sieci (57%) lepsza łączność (56%) i większa elastyczność sieci (53%),
  • prawie połowa respondentów badania stwierdziła, że dzięki wdrożeniu SD-WAN obniżyła koszty całkowite, a 36% badanych obniżyło koszty usług MPLS.

- Wyniki badania wskazują, że menadżerowie IT coraz częściej sięgają po rozwiązanie SD-WAN, aby nie tylko rozwiązać problemy związane z siecią, ale szukają również rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo, proste użytkowanie i oszczędności. Barracuda CloudGen Firewall spełnia potrzeby wskazywane przez menadżerów, oferując jedno rozwiązanie łączące zaawansowane zabezpieczenia jak i rozwiązanie SD-WAN - dodaje Gheri.

Klaus Gheri
VP, Network Security, Barracuda

Jednym z rozwiązań, mogących wesprzeć administratora w zabezpieczaniu sieci firmowej, wykorzystującej SD-WAN, jest Barracuda CloudGen Firewall. To kompleksowe rozwiązanie zabezpieczające sieć, dostępne w wersji fizycznej, wirtualnej lub chmurowej, zapewniające wysoką wydajność chronionej sieci, bezpieczeństwo i wysoką dostępność.

W badaniu przeprowadzonym na zlecenie Barracudy, udział wzięli menadżerowie IT, specjaliści rozwiązań ochrony sieci.Raport zawiera dane pochodzące od ponad 900 respondentów, pracujących w firmach zatrudniających od 1000 do 5000 pracowników. Wśród badanych firm znalazły się przedsiębiorstwa z sektora opieki zdrowotnej, finansów, edukacji, produkcji, sektora publicznego i handlu.

Pełna treść raportu: barracuda.com/SDWANresearch

Autorem tekstu jest Katarzyna Pilawa

Bartosz Różalski
product manager

Masz pytania?
Skontaktuj się ze mną:
rozalski.b@dagma.pl
32 259 11 37