27 lipca 2023

DAGMA dołącza do programu PWCyber

Miło mi poinformować, że zostaliśmy Partnerem Programu Współpracy w Cyberbezpieczeństwie (PWCyber) prowadzonym przez Ministerstwo Cyfryzacji. Dołączyliśmy dzięki temu do grona największych firm z branży technologicznej (polskich oraz globalnych), które w ramach PWCyber postanowiły dzielić się wiedzą i wymieniać doświadczeniem m.in. w celu zwiększenia cyberbezpieczeństwa procesów, produktów i usług.

Program Współpracy w Cyberbezpieczeństwie (PWCyber) jest przedsięwzięciem niekomercyjnym o charakterze partnerstwa publiczno-prywatnego, które jest realizowane na rzecz krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Partnerzy Programu zobowiązują się do wymiany doświadczeń m.in. w celu zwiększenia bezpieczeństwa cyfrowych procesów, produktów i usług oraz podnoszenia świadomości użytkowników rozwiązań cyfrowych. W Programie uczestniczy ponad 30 firm technologicznych - polskich i zagranicznych. Dzięki wymianie doświadczeń możemy stale zwiększać poziom bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.

Od lat widzimy, że oprócz niedostatecznych środków, największym hamulcem w podnoszeniu poziomu cyberbezpieczeństwa jest brak wiedzy, ukształtowanych nawyków i procedur. Dlatego w mojej opinii program Ministerstwa Cyfryzacji trafia w palącą potrzebę. Od lat promujemy dobre praktyki w tym zakresie: przez setki webinarów, warsztatów i ofertę szkoleniową. Cieszę się, że teraz możemy to robić w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Więcej o programie PWCyber

Paweł Jurek

Paweł Jurek
dyrektor działu rozwoju biznesu

Masz pytania?
Skontaktuj się ze mną:
[email protected]
32 259 11 00