19 grudnia 2023

ESET z Certyfikatem Channel Master 2024

Prestiżowe wyróżnienie przyznawane przez redakcję CRN Polska jest dowodem wyjątkowej dbałości ESET oraz DAGMA Bezpieczeństwo IT o kanał sprzedaż i interesy partnerów handlowych, a także na rozwój strategii sprzedaży zgodnie z Kodeksem Dobrych Praktyk Partnerskich Branży IT. Uroczysta gala wręczenia certyfikatów odbyła się w historycznych wnętrzach hotelu Polonia Palace w Warszawie. Naszą firmę reprezentowali Stanisław Horák, dyrektor działu handlowego i Paweł Jurek, dyrektor działu rozwoju biznesu.

Ideą stojącą za Certyfikatami Channel Master jest zwiększenie świadomości wagi, jaką w rozwoju rynku IT pełni ekosystem partnerski. Po rozmowach z doświadczonymi przedstawicielami firm z branży IT opracowana została 10-punktowa lista kategorii, obejmujących usługi i świadczenia, których partnerzy oczekują od producentów. Na jej podstawie producenci składali deklaracje, które następnie zostały zweryfikowane przez ich partnerów handlowych. Tym samym Certyfikaty Channel Master stały się wyróżnieniem, które niezwykle rzetelnie oddaje rzeczywistość.

Jak mówi Stanisław Horák, to wyróżnienie jest dla nas swego rodzaju drogowskazem:

ESET to olbrzymia, globalna firma, która w swojej strategii podąża za trendami rynku, co skutkuje również ewoluowaniem zasad współpracy. DAGMA Bezpieczeństwo IT, jako wyłączny dystrybutor ESET w Polsce, odpowiada w tym kontekście nie tylko za implementację tej strategii, ale też dostosowywanie jej do realiów rynku polskiego i oczekiwań partnerów. W dziale handlowym, którym zarządzam, widzimy od dawna, jak istotne dla partnerów jest tzw. ludzkie podejście. Dlatego też przy każdym mniejszym lub większym projekcie stawiamy sobie pytanie: Czy to zachęci partnerów do podjęcia z nami współpracy lub jej rozwoju? Cieszymy się, że nasze działania są dostrzegane przez partnerów. Ten “dekalog” kategorii będzie dla nas zawsze listą kontrolną tego, czy to, co robimy jest właściwe

Stanisław Horák,
dyrektor działu handlowego w DAGMA Bezpieczeństwo IT

O przyznaniu Certyfikatu Channel Master decydowała suma punktów zdobytych w 10 kategoriach:

  1. Prowadzenie działań sprzedażowych wyłącznie za pośrednictwem partnerów handlowych lub przy równoległym prowadzeniu sprzedaży bezpośredniej ograniczenie jej do określonej grupy największych klientów instytucjonalnych i korporacyjnych.
  2. Procedura rejestracji projektów sprzedażowych przez partnerów.
  3. Program partnerski jako zbiór zasad, dzięki którym partnerzy handlowi certyfikowani przez producenta, realizując jego cele sprzedażowe zyskują benefity (premie, rabaty, nagrody, fundusze reklamowe, promocję marki itp.), potwierdzając zarazem swoją pozycję w ekosystemie partnerskim producenta wobec innych partnerów handlowych z wynikającymi z tego korzyściami.
  4. Możliwość wypożyczania przez partnerów handlowych produktów demo lub zakupu produktów demo/wersji NFR na specjalnych warunkach cenowych.
  5. Obecność osoby u producenta, której podstawowym obowiązkiem jest współpraca i rozwój ekosystemu jego partnerów handlowych (Channel Manager lub inaczej nazwany odpowiednik takiej funkcji).
  6. Wsparcie marketingowe dla partnerów handlowych, uzależnione od poziomu certyfikacji.
  7. Cykliczne (minimum raz do roku) szkolenia produktowe i/lub handlowe (stacjonarne i/lub webinary) dla partnerów handlowych.
  8. Polskojęzyczne wsparcie techniczne dla partnerów handlowych.
  9. Showroom, gdzie prezentowane są rozwiązania producenta z myślą o możliwości prezentowania tych rozwiązań potencjalnym użytkownikom przez jego partnerów handlowych (w przypadku producenta oprogramowania wersje Trial danego rozwiązania).
  10. Organizacja co najmniej jednego rocznie wydarzenia dla partnerów handlowych (konferencji, zjazdu).

Marcin Mazur
specjalista ds. public relations i content marketingu

Masz pytania?
Skontaktuj się ze mną:
[email protected]
32 793 12 48