2 listopada 2021

ESET z tytułem „Cybersecurity Made in Europe”

Firma ESET, światowy lider w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, jest jedną z pierwszych firm zajmujących się bezpieczeństwem IT z siedzibą w Europie, wyróżnionych przez Europejską Organizację ds. Bezpieczeństwa Cybernetycznego (ECSO) tytułem „Cybersecurity Made in Europe”. Odznaczenie podkreśla wysoką jakość i bezpieczeństwo oferowanych produktów oraz rozwijanie działalności w oparciu o przepisy prawa i wartości Unii Europejskiej.

Celem odznaczenia „Cybersecurity Made in Europe” jest promocja europejskich firm zajmujących się cyberbezpieczeństwem. Przyznanie wyróżnienia jest potwierdzeniem, że uhonorowana marka działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa UE, na przykład w zakresie ochrony danych osobowych użytkowników jej rozwiązań czy spełniania unijnych wymogów dot. cyberbezpieczeństwa.

Przyznanie ESET tytułu „Cybersecurity Made in Europe” wiązało się ze spełnieniem przez firmę kilku kluczowych warunków:

  • siedziba przedsiębiorstwa znajduje się w Europie;
  • większość jej pracowników jest zatrudniona w Europie;
  • podstawowym rynkiem dla przedsiębiorstwa jest Europa;
  • spełnienie przez przedsiębiorstwo 10 podstawowych wymogów bezpieczeństwa określonych przez Agencję Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA), niezbędnych do uznania produktów i usług z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) za bezpieczne.

Proces certyfikacji został przeprowadzony przez Centrum Kompetencji i Certyfikacji Cyberbezpieczeństwa z siedzibą na Słowacji.

Tytuł „Cybersecurity Made in Europe” jest przyznawany przez Europejską Organizację ds. Bezpieczeństwa Cybernetycznego (ECSO). To organizacja, której celem jest koordynacja rozwoju europejskiego ekosystemu cyberbezpieczeństwa. Wspiera ochronę europejskiego jednolitego rynku cyfrowego i dąży do rozwoju europejskiej suwerenności cyfrowej. ECSO zrzesza publiczne i prywatne podmioty z zakresu cyberbezpieczeństwa, w tym duże przedsiębiorstwa, MŚP i start-upy, a także ośrodki badawcze, uniwersytety, użytkowników końcowych i operatorów usług kluczowych oraz klastry i stowarzyszenia. Należą do niej także lokalne, regionalne i krajowe podmioty administracji publicznej z całej Europy. ECSO jest partnerem Komisji Europejskiej we wdrażaniu projektów publiczno-prywatnych z zakresu cyberbezpieczeństwa.

ESET od ponad 30 lat opracowuje wiodące w branży oprogramowanie i usługi bezpieczeństwa IT, aby chronić firmy, infrastrukturę krytyczną i konsumentów końcowych na całym świecie przed coraz bardziej wyrafinowanymi zagrożeniami cyfrowymi. Rozwiązania ESET chronią i monitorują urządzenia, aktualizując zabezpieczenia w czasie rzeczywistym. Ich celem jest nieprzerwana ochrona użytkowników indywidualnych i firm, tak aby mogli w pełni wykorzystać potencjał coraz bardziej cyfrowego świata. Na poziomie Unii Europejskiej firma ESET zbudowała skuteczne partnerstwa pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym, obejmujące m.in. współpracę badawczą w ramach głównych europejskich projektów naukowych oraz kooperację z organizacjami, których zadaniem jest obrona cyberprzestrzeni.

Autorem tekstu jest Maurycy Sklorz

Grzegorz Klocek
senior product manager ESET

Masz pytania?
Skontaktuj się ze mną:
[email protected]
32 259 11 34