6 września 2011

Firma Barracuda wprowadziła do swojej oferty - Barracuda Web Filter Vx - zwirtualizowane narzędzie przeznaczone do kompleksowego filtrowania ruchu HTTP.

Firma Barracuda wprowadziła do swojej oferty - Barracuda Web Filter Vx - zwirtualizowane narzędzie przeznaczone do kompleksowego filtrowania ruchu HTTP.

Barracuda Web Filter Vx posiada szereg funkcji, które docenią administratorzy sieci firmowych. Najistotniejsza funkcjonalność rozwiązania Barracuda WebFilter Vx to możliwość filtrowania stron internetowych w oparciu o takie kryteria jak nazwa domeny, adres URL czy kategoria tematyczna. Rozwiązanie oferuje 58 predefiniowanych kategorii witryn. Dla każdej z nich można ustalić indywidualną opcję dostępu: zablokowanie witryny, wyświetlenie ostrzeżenia dla użytkownika, monitorowanie lub zezwolenie na dostęp. W razie potrzeby administrator może również stworzyć własne kategorie filtrowania treści witryn. Ochroną można objąć również jednostki pracujące zdalnie.

Barracuda Web Filter Vx umożliwia blokowanie konkretnych, zdefiniowanych przez administratora typów plików, a także komunikatorów internetowych, czy wybranych portów i IP. Rozwiązanie chroni także w czasie rzeczywistym przed złośliwym oprogramowaniem spyware, adware oraz wirusami, działając w oparciu o dwa skanery - ClamAV i autorski system firmy Barracuda

W wypadku Barracuda Web Filter Vx administrator ma możliwość ustawienia polityk dopasowanych do pojedynczych użytkowników, a także konkretnych grup użytkowników. Możliwe jest włączanie i wyłączanie polityk w wybranych przedziałach czasowych. Do klasyfikacji użytkowników można wykorzystać integrację z serwerami LDAP, np. z Active Directory. W połączeniu z intuicyjnym interfejsem dostępnym z poziomu przeglądarki internetowej i systemem automatycznych aktualizacji systemu czyni to z Barracuda Web Filter Vx narzędzie niemal bezobsługowe.

Biuro Bezpieczeństwa IT firmy DAGMA, dystrybutor rozwiązań Barracuda Networks, udostępnia w swoim portfolio wszystkie trzy model Barracuda Web Filter Vx. Daje to potencjalnym klientom oraz resellerom możliwość doboru urządzenia do wymagań i specyfikacji konkretnych sieci firmowych. Barracuda Web Filter Vx jest licencjonowane per urządzenie wirtualne, a nie per użytkownik, co sprawia, że rozwiązanie to jest jedną z najbardziej konkurencyjnych propozycji dostępnych obecnie na rynku. Wśród wspieranych platform wirtualnych są: VMware ESX, VMware ESXi, VMware Server, Citrix XenServer i Microsoft Hyper-V.

Marcin Mazur
specjalista ds. public relations i content marketingu

Masz pytania?
Skontaktuj się ze mną:
mazur.m@dagma.pl
32 793 12 48