16 maja 2013

Nowy firmware w Barracuda NG Firewall z pełną inspekcją SSL i kontrolą aplikacji

Najnowszy firmware Barracuda NG Firewall rozszerzając możliwości administratora wyznacza zupełnie nowy standard w kontroli aplikacji. Od wersji 5.4.1 rozwiązanie pozwala elastycznie zarządzać ponad tysiącem popularnych aplikacji sieciowych. Dzięki pogłębionej analizie ruchu możliwa jest dokładna kontrola aktywności pracowników - również tych kryjących się za zewnętrznymi serwerami proxy. Dodatkowo aktualizacja wprowadza szereg udoskonaleń obejmujących m.in. łatwiejsze zestawianie tuneli VPN w rozbudowanych środowiskach sieciowych.

Barracuda Networks, producent rozwiązań przeznaczonych do ochrony firmowych sieci teleinformatycznych, stale reaguje na potrzeby rynku i konsekwentnie rozwija swój system firewallowy. Najnowsza wersja firmware'u dla Barracuda NG Firewall, oznaczona liczbą 5.4.1, wprowadza pogłębioną kontrolę aplikacji obejmującą 1200 najpopularniejszych programów sieciowych. Administrator może teraz precyzyjnie kontrolować aplikacje przepuszczając m.in. tylko wybrane aplikacje Facebooka czy Naszej Klasy np. na potrzeby działań marketingowych firmy. Służy do tego nowe narzędzie Application Ruleset, które umożliwia kontrolę ruchu sieciowego w oparciu o szerszy kontekst działania aplikacji niż zwyczajowe parametry jak adres IP, port przypisany aplikacji i obsługiwany protokół.

Nowa funkcja firmware’u zastępuje wcześniejszą usługę NG Secure Web Proxy. Analiza kontekstowa ruchu szyfrowanego od modelu F200 pozwala na szybki podgląd ruchu SSL w czasie rzeczywistym bez konieczności stawiania serwera proxy. Funkcje te – dostępne wcześniej za dodatkową opłatą – po aktualizacji dostępne są bezpłatnie. Dzięki nim administrator może sprawdzić, czy np. pracownik korzystał z zewnętrznego serwera proxy by szukać ofert pracy oraz które filmy z serwisu YouTube oglądał najczęściej.

Aktualny firmware dla Barracuda NG Firewall to również nowa możliwość tworzenia reguł dla zapory w oparciu o GeoIP, co pozwala udzielać przydzielać dostęp do poszczególnych aplikacji, stron i treści z uwzględnieniem lokalizacji geograficznej w jakiej znajduje się użytkownik. Sam proces tworzenia reguł jest wyjątkowo intuicyjny – administrator przeciąga interesujące go reguły pomiędzy wybranymi ekranami filtrowania i w ten sposób konfiguruje odpowiednie polityki bezpieczeństwa.

Aktualizacja firmware'u objęła również tunelowanie VPN, Nowa wersja edytora GTI pozwala na jeszcze łatwiejsze zestawianie tuneli w rozległych środowiskach sieciowych. Nowy firmware to także pełne wsparcie protokołu IPv6. intuicyjny kreator instalacji nowego urządzenia orazmożliwość drukowania raportów poprzez aplikację Barracuda NG Admin.

Marcin Mazur
specjalista ds. public relations i content marketingu

Masz pytania?
Skontaktuj się ze mną:
[email protected]
32 793 12 48