18 kwietnia 2013

Raport WD Arkeii: firmy tracą cenne dane i nie zawsze je odzyskują

Według raportu firmy WD Arkeia, producenta rozwiązań przeznaczonych do tworzenia backupu, niemal co czwarta firma lub instytucja na Podkarpaciu straciła w ubiegłym roku dane na skutek awarii sprzętu komputerowego, a co drugą zaatakował złośliwy wirus. To wnioski z badań zrealizowanych wśród uczestników konferencji IT Security Show w Rzeszowie, poświęconej rozwiązaniom przeznaczonym do ochrony firmowych sieci teleinformatycznych.

Z badań przeprowadzonych przez dystrybutora rozwiązań WD Arkeia w Polsce podczas konferencji IT Security SHOW w Rzeszowie wynika, że wszystkie podkarpackie instytucje stosują rozwiązania, które służą do wykonywania zapasowych kopii danych, tzw. backupu. Równie popularne wśród firm z tego regionu są rozwiązania antywirusowe - korzystanie z takiej ochrony zadeklarowało 98% uczestników wspomnianej konferencji.

- Stosowanie rozwiązań software’owych jest oczywiście niezbędnym elementem procesu zabezpieczania firmowych danych – ale pamiętać też trzeba, że tych elementów jest więcej - twierdzi Paweł Pilarski, Branded Sales Manager w WD i dodaje - Niemniej istotny jest również dobór odpowiednich rozwiązań sprzętowych (np. stosowanie technologii RAID, automatycznie duplikujących dane) oraz opracowanie i stosowanie polityki ochrony danych, na którą powinno składać się automatyczne wykonywanie backupu w wielu kopiach, stosowanie niezależnych rozwiązań typu storage oraz precyzyjne definiowanie, które z firmowych danych są najbardziej cenne i powinny podlegać najszerszej ochronie. Powinniśmy mieć świadomość, że tylko połączenie w jedno rozwiązań software’owych, sprzętowych oraz odpowiednich zasad postępowania z danymi zapewni pełne bezpieczeństwo danych.

Co czwarte przedsiębiorstwo, biorące udział w IT Security SHOW, przyznało, że w ubiegłym roku straciło dane w wyniku awarii sprzętu komputerowego. Gdyby pod uwagę brano nie tylko rok ubiegły, utrata danych dotyczyłaby co drugiej instytucji, biorącej udział w rzeszowskiej konferencji. Odzyskanie utraconych danych zajmowało ankietowanym zwykle kilka godzin. Większość, bo aż 68% przepytanych, przyznała, że dzięki kopii zapasowej udało się odzyskać wszystkie dane sprzed awarii. Ciekawym jest fakt, że niemal co czwarte przedsiębiorstwo doświadczyło sytuacji, w której sporządzony backup nie pozwolił odzyskać wszystkich utraconych danych.

- Sytuacja, w której firmie nie udaje się odzyskać wszystkich danych, mimo wcześniejszego sporządzenia kopii zapasowej, najczęściej wynika z faktu, iż backup w firmach często wykonywany jest w sposób niekompletny, za pomocą różnych rozwiązań - w tym popularnych skryptów pisanych przez administratorów. Rozwiązania te na ogół nie są w stanie zapewnić optymalnej ochrony dla wszystkich danych zgromadzonych w środowisku sieciowym. Należy pamiętać, że backup to nie poszczególne pliki, ale cała struktura powiązanych ze sobą informacji. Odzyskanie jednego pliku nie gwarantuje zatem odzyskania wszystkich utraconych danych - tłumaczy problem Sławomir Pruchnicki, product manager rozwiązań firmy WD Arkeia w Polsce.

Co trzecie przedsiębiorstwo biorące udział w IT Security SHOW przyznało, że stosuje specjalistyczne oprogramowanie, służące do monitorowania aktywności pracowników w Internecie. Takie aplikacje pozwalają sprawdzić jakie witryny pracownik odwiedza w godzinach pracy, jak długo na nich przebywa oraz ile danych z nich pobiera, np. oglądając filmy w serwisie youtube.com.

IT Security SHOW to cykl konferencji, organizowanych od wielu lat w wybranych miastach na terenie całego kraju. Organizatorem spotkań jest firma DAGMA, specjalizująca się w rozwiązaniach przeznaczonych do ochrony komputerów i sieci teleinformatycznych, dystrybuująca produkty do backupu firmy WD Arkeia. Od stycznia 2013 roku WD Arkeia jest częścią firmy WD, długoletniego lidera i innowatora w branży pamięci masowych. IT Security Show w Rzeszowie zorganizowano na początku marca. W badaniu ankietowym wzięło udział 57 reprezentantów podkarpackich firm i instytucji państwowych lub samorządowych.

Marcin Mazur
specjalista ds. public relations i content marketingu

Masz pytania?
Skontaktuj się ze mną:
mazur.m@dagma.pl
32 793 12 48