10 sierpnia 2022

Ręczna klasyfikacja plików w Safetica

Safetica ONE pomaga odkrywać i klasyfikować cenne dane firmy na podstawie inspekcji treści, kontekstu i właściwości plików. Kontroluje wszystkie działania związane z danymi wrażliwymi bez względu na to, gdzie dane są przechowywane lub przenoszone, dzięki czemu można wykrywać i badać, gdzie istnieje ryzyko wycieku lub kradzieży. Zobacz w jaki sposób wdrożyć proces ręcznej klasyfikacji plików.

Spis treści

 1. Wprowadzenie
 2. W jaki sposób sklasyfikować pliki jako użytkownik?
 3. W jaki sposób skonfigurować kategorie danych, które mają być wyświetlane użytkownikom?
 4. Jak usunąć klasyfikację danych z pliku?
 5. W jaki sposób wyświetlić dzienniki klasyfikacji użytkowników?

Wprowadzenie

Pamiętaj, że klasyfikacja ręczna jest dostępna tylko w Safetica Enterprise. Obsługiwane formaty plików do klasyfikacji opartej na użytkownikach to: .docx, .xlsx, .pptx, .pdf, .xlsm.

Dla wybranych użytkowników i punktów końcowych można włączyć klasyfikację opartą na ręcznym oznaczaniu plików. Możesz również kontrolować, czy użytkownicy mogą dowolnie zmieniać klasyfikację plików, czy tylko podwyższać na bardziej rygorystyczne poziomy klasyfikacji.

 1. Otwórz Konsolę Zarządzania Safetica i przejdź do Ustawienia > Ustawienia klienta > Klasyfikacja oparta na regułach użytkownika.
 2. W drzewie użytkowników wybierz użytkowników lub stacje, dla których chcesz włączyć klasyfikację ręczną.
 3. Ustaw Klasyfikacja oparta na regułach użytkownika na Włączono. Dzięki temu określeni użytkownicy mogą zobaczyć opcję Klasyfikuj plik w menu kontekstowym, po kliknięciu prawym przyciskiem myszy. Jeśli wybierzesz opcję Wyłącz, opcja Klasyfikuj plik zostanie ukryta.
 4. Jeśli chcesz zezwolić użytkownikom na zmianę klasyfikacji dokumentów na mniej rygorystyczną, ustaw Zezwolenie na obniżenie klasyfikacji na Włączono. W przypadku wybrania opcji Wyłącz użytkownicy będą mogli jedynie zwiększyć poziom klasyfikacji dokumentów.
 5. Zapisz ustawienia, klikając [ ✔ ].

 

 

Ważne:
Uprawnienie do obniżenia klasyfikacji można ustawić niezależnie od opcji Klasyfikacja oparta na regułach użytkownika. Możesz włączyć klasyfikację ręczną dla grupy użytkowników, a jednocześnie włączyć Zezwolenie na obniżenie klasyfikacji tylko dla podzbioru tej grupy.

 

W jaki sposób sklasyfikować pliki jako użytkownik?

Aby sklasyfikować plik, użytkownik wybiera go i klika prawym przyciskiem myszy. Po otwarciu menu kontekstowego, użytkownik zobaczy opcję Klasyfikuj plik. Po najechaniu myszą zobaczy dostępne kategorie danych, z których może wybrać.

 

 

W menu kontekstowym systemu Windows 11, plik Klasyfikuj można znaleźć w polu Pokaż więcej opcji:

 

 

Jeśli plik nie ma przypisanej kategorii danych, zaznaczona jest opcja (brak). Ta opcja znika po przypisaniu klasyfikacji. Polityki powiązane z wybraną kategorią danych zostaną wówczas zastosowane również do pliku.

Kategorie w menu kontekstowym są wyświetlane w tej samej kolejności, co w konsoli zarządzającej Safetica. Można to zmienić w tabeli Protection > Kategorie danych. Kolejność powinna odzwierciedlać stopień dostępności poszczególnych poziomów klasyfikacji.

Możliwe jest zaznaczenie i sklasyfikowanie kilku plików jednocześnie. W przypadku wybrania nieobsługiwanego formatu pliku, opcja Klasyfikuj plik nie będzie wyświetlana w menu kontekstowym.

W jaki sposób skonfigurować kategorie danych, które mają być wyświetlane użytkownikom?

Ręczna klasyfikacja danych wymaga kategorii bazującej na metadanych. Aby wyświetlić kategorię w menu kontekstowym użytkownikom, pod prawym przyciskiem myszy:

 1. Otwórz Konsolę Zarządzania Safetica i przejdź do Protection > Kategorie danych.
 2. Kliknij Edytuj obok kategorii danych, którą chcesz wyświetlić użytkownikom. Kategoria musi być oparta na kontekście i używać metadanych.
 3. W opcjach zaawansowanych włącz opcję Klasyfikacja oparta na regułach użytkownika.
 4. Kliknij [OK].
 5. Zapisz ustawienia, klikając [ ✔ ].

 

 

Jak usunąć klasyfikację danych z pliku?

Użytkownicy nie mogą usuwać klasyfikacji z plików. Aby obejść ten problem, zalecanym rozwiązaniem jest:

 1. Utwórz nową kategorię danych (nazywaną np. Publiczną) i nie przypisuj jej do żadnej polityki DLP.
 2. 2. Umieść tę kategorię na samym dole listy kategorii w tabeli Protection > Kategorie danych.

Gdy użytkownik musi usunąć klasyfikację z pliku, może wybrać „pustą” kategorię. Plik nie będzie wtedy objęty żadną polityką DLP, ale będzie można go śledzić w dziennikach DLP.

W jaki sposób wyświetlić dzienniki klasyfikacji użytkowników?

Aby wyświetlić dzienniki związane z klasyfikacją opartą na użytkownikach, przełącz się do trybu wizualizacji w Protection > Kategorie danych. Safetica rejestruje każdą klasyfikację i obniżenie jej poziomu dokonanego przez użytkowników. W tabeli Rekordy, w kolumnie Operacja można użyć opcji filtrowania po Klasyfikacji użytkownikówObniżeniu klasyfikacji użytkowników, aby wyświetlić odpowiednie dzienniki.

 

 

Mateusz Piątek

Mateusz Piątek
senior product manager Safetica / Holm Security / Senhasegura

Masz pytania?
Skontaktuj się ze mną:
[email protected]
532 570 255

Skuteczna ochrona przed wyciekiem danych

Sprawdź