16 maja 2023

Rusza "Cyfrowe Województwo" - do zdobycia miliony dla samorządów

W ramach nowego, unijnego programu urzędy marszałkowskie i podległe im jednostki mogą ubiegać się w sumie o 16 mln złotych i przeznaczyć je na cyfryzację oraz rozwój cyberbezpieczeństwa. Każde województwo może otrzymać dofinansowanie w wysokości 1 mln złotych. Czas na składanie wniosków jest do 25 maja 2023, a dzięki unijnym środkom można sfinansować nawet do 100% wydatków kwalifikowanych.

Za otrzymane w ramach Cyfrowego Województwa pieniądze samorządy będą mogły sfinansować m.in. dalszą cyfryzację swoich urzędów, kupić potrzebny sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem dla jednostek podległych a także przygotować urzędników do pracy z nowoczesnymi technologiami - wykupić szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa, wyposażyć urzędy w programy wspierające cyfrowe bezpieczeństwo

Janusz Cieszyński,
minister cyfryzacji

Zgodnie z regulaminem konkursu, województwa mogą przeznaczyć dofinansowanie na:

 • Cyfryzację urzędów jednostek samorządu terytorialnego (JST) i jednostek im podległych oraz nadzorowanych poprzez nabycie sprzętu IT i oprogramowania, licencji niezbędnych do realizacji e-usług, pracy i edukacji zdalnej.
  Poznaj nasze rozwiązania IT z zakresu cyberbezpieczeństwa:

Poznaj rozwiązania

 • Edukację cyfrową dla JST w zakresie obsługi nabytego sprzętu oraz oprogramowania i licencji.
  Zobacz jakie szkolenia możesz zrealizować dzięki dofinansowaniu z programu „Cyfrowe Województwo” w Autoryzowanym Centrum Szkoleniowym DAGMA:

Zobacz nasze szkolenia

 • Analizę stanu cyberbezpieczeństwa JST, a także zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.
  Zweryfikuj poziom cyberbezpieczeństwa dzięki unijnym środkom. Sprawdź ofertę audytów bezpieczeństwa IT, które możemy dla Ciebie przeprowadzić:

Sprawdź ofertę

W ramach programu „Cyfrowe Województwo” można sfinansować do 100 proc. wydatków kwalifikowanych, jeżeli nie ma się wkładu własnego, a ponieważ są to środki z Unii Europejskiej, to można przeznaczyć je także na sfinansowanie wydatków już poniesionych w okresie kwalifikowalności - od 1 lutego 2020 roku.

Warunki dotyczące okresu realizacji Projektu Grantowego:

 1. okres realizacji Projektu Grantowego wynosi maksymalnie 5 miesięcy od dnia wejścia w życie Umowy o powierzenie Grantu, jednak nie później niż do 31.10.2023 r.,
 2. dopuszcza się kwalifikowalność wydatków poniesionych w okresie od dnia 01.02.2020 r. do dnia zakończenia realizacji Projektu Grantowego określonego w Umowie o powierzenie Grantu.

Więcej informacji o konkursie

Krystian Paszek

Krystian Paszek
cybersecurity services manager

Masz pytania?
Skontaktuj się ze mną:
[email protected]
32 793 11 86