7 maja 2024

Sekoia SIEM/SOAR - nowa era w monitorowaniu i automatyzacji cyberbezpieczeństwa

W dzisiejszym zmiennym i dynamicznym środowisku biznesowym, cyberbezpieczeństwo staje się coraz bardziej istotnym zagadnieniem dla firm i organizacji. W obliczu stale rosnącej liczby i złożoności zagrożeń, konieczność skutecznego monitorowania i automatyzacji procesów bezpieczeństwa staje się priorytetem. Zatem, czy w rzeczywistości trudno jest osiągnąć centralizację tych procesów? Jak Sekoia, platforma integrująca funkcjonalności systemów SIEM (Security Information and Event Management) oraz SOAR (Security Orchestration, Automation, and Response), radzi sobie z tym wyzwaniem?

Centralizacja przynosi szereg korzyści - przede wszystkim, zapewnia lepszą widoczność i detekcyjność, co jest kluczowe w kontekście skuteczności w reagowaniu na zagrożenia.

Poprzez agregację danych z różnych źródeł w jednym czasie, Sekoia pozwala na pełne wykorzystanie wszystkich posiadanych technologii bezpieczeństwa, co prowadzi do efektywniejszych działań. Ponadto, taka forma integracji systemów pozwala zredukować ilość pracy i czasu potrzebnego do analizy danych, umożliwiając szybszą reakcję na potencjalne zagrożenia.

Scentralizowane zarządzanie to nie tylko ułatwienia, ale także pewne wyzwania. Długie procesy wdrożenia oraz potrzeba specjalistycznej wiedzy związanej z programowaniem mogą stanowić przeszkodę dla niektórych organizacji, z kolei konieczność samodzielnego tworzenia funkcji i rozwiązań może być bardzo czasochłonna i skomplikowana.

Tutaj właśnie z pomocą nadchodzi platforma Sekoia, ponieważ w tym kontekście staje się ona kluczowym narzędziem ułatwiającym ten proces. Dzięki gotowym integracjom, Sekoia umożliwia szybkie łączenie się z najczęściej wykorzystywanymi systemami bezpieczeństwa różnych klas. Integracje te obejmują najczęściej wykorzystywane systemy bezpieczeństwa różnych marek, dzięki czemu dane są automatycznie parsowane i normalizowane, co eliminuje konieczność samodzielnego tworzenia tych integracji.

Od momentu podpięcia źródeł danych, platforma oferuje rozszerzone wykrywanie, co pozwala na szybką analizę i reakcję. Co więcej, użytkownicy mają możliwość samodzielnego rozszerzenia katalogu reguł według własnych potrzeb, co pozwala dostosować system do specyficznych wymagań każdej organizacji. Tak przygotowany katalog łączy analizę behawioralną na podstawie danych z wielu źródeł, wykrywając wszelakie anomalia.

Jeśli natomiast pojawi się system spoza katalogu integracji, to świetnie sprawdzi się tutaj wygodne narzędzie bazujące na GUI (graphical user interface), niewymagające ingerencji w postaci programowania. Generowane przez Sekoię alerty są skontekstualizowane, co ułatwia ich sprawną, a zarazem dogłębną analizę i interpretację. Warto podkreślić, że narzędzie do tworzenia zdarzeń umożliwia koordynację pracy zespołu poprzez przydzielanie zadań, dodawanie komentarzy oraz podpinanie alertów. Celem poprawy jakości bezpieczeństwa, w zasobach Sekoia pojawia się także możliwość automatyzacji powtarzalnych czynności i reakcji na incydenty poprzez narzędzie zwane SOAR, co spowoduje, że reagowanie na zagrożenia będzie znacznie efektywniejsze.

Decydując się na tego typu rozwiązanie, organizacje mogą liczyć na skuteczność w zarządzaniu cyberbezpieczeństwem, zwiększając dzięki temu widoczność, detekcję incydentów i szybkość reakcji na zagrożenia. Sekoia, dysponując szeregiem funkcjonalności eliminuje tradycyjne utrudnienia i umożliwia łatwą weryfikację, korelację oraz identyfikację różnego typu zagrożeń.

Mateusz Nowak

Mateusz Nowak
product manager Gatewatcher / Sekoia

Masz pytania?
Skontaktuj się ze mną:
[email protected]
32 793 11 19