6 listopada 2023

„Wielokrotnie zdarzało się, że ESET blokował niebezpieczne wiadomości” - Case Study - MOPS w Łodzi

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi jest jednostką organizacyjną miasta Łódź realizującą zadania z zakresu pomocy społecznej. Głównym celem łódzkiego MOPS jest pomaganie najbardziej potrzebującym i mierzącym się z różnymi trudnościami życiowymi mieszkańcom miasta. Jednostka współpracuje poza tym z różnymi organizacjami, którym zleca zadania z zakresu pomocy mieszkańcom. Aby móc sprawnie wykonywać swoje zadania i zwiększać ich efektywność, organizacja rozszerza zakres cyfryzacji, czemu towarzyszy stała potrzeba podnoszenia poziomu cyberbezpieczeństwa.

Kraj: Polska
Sektor: administracja i samorządy
+1000 urządzeń chronionych ESET PROTECT Entry

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi ze względu na rozproszoną oraz stale rozbudowującą się infrastrukturę informatyczną poszukiwał oprogramowania, które pozwoli administratorom na jej bardzo wysoki poziom ochrony, przy jednoczesnej możliwości nadzorowania urządzeń znajdujących się w sieci jednostki. Wykorzystywane wcześniej rozwiązania zabezpieczające nie spełniały oczekiwań, o a zastosowane ostatnie z nich blokowało wewnętrzne usługi oraz spowalniało pracę komputerów.

Mamy kilka budynków oraz około 30 różnych lokalizacji, w których użytkownicy połączeni są wewnętrzną siecią. Dlatego zależało nam na rozwiązaniu globalnym, aby mieć pełną wiedzę o środowisku IT, ile jest stacji roboczych, czy są zaktualizowane oraz jak są chronione. Konsola ESET PROTECT ułatwia nam również instalowanie nowych stanowisk, jest to teraz dużo łatwiejsze

Robert Kowalczyk,
Kierownik Zespołu ds. Informatycznych

Łatwiejsza komunikacja, ale więcej zagrożeń

Poza stałą ochroną stacji roboczych, specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa w łódzkim MOPS-ie mają możliwość automatycznego aktualizowania wszystkich „końcówek” o sygnatury najnowszych zagrożeń, które regularnie dostarcza ESET. Administratorzy podkreślają, że oprogramowanie słowackiego producenta nie obciąża pracy urządzeń, co poza wysoką skutecznością ochrony, jest ich zdaniem jedną z najważniejszych zalet używanego od kilku lat rozwiązania.

Znaczącym kryterium przy wyborze pakietu ESET PROTECT Entry była zapewniana ochrona serwerów i urządzeń w czasie rzeczywistym. Bardzo duża część komunikacji pomiędzy nami a mieszkańcami odbywa się poprzez pocztę e-mail albo inne media, gdzie nie mamy pewności, co otworzymy i czy dany plik jest bezpieczny. ESET istotnie nam w tym pomaga i wielokrotnie zdarzało się, że blokował niebezpieczne wiadomości, które mogły wyrządzić wiele złego w naszej sieci  - dodaje Robert Kowalczyk.

Stałe wsparcie techniczne dla administratorów łódzkiego urzędu zapewniają inżynierowie DAGMA Bezpieczeństwo IT.

Support w języku polskim oraz szybka reakcja na nasze zgłoszenia zdecydowanie wyróżnia ESET na tle innych producentów

Robert Kowalczyk,
Kierownik Zespołu ds. Informatycznych
Bartosz Różalski

Bartosz Różalski
senior product manager ESET

Masz pytania?
Skontaktuj się ze mną:
[email protected]
32 259 11 37