22 maja 2020

ESET wspiera europejskie CERT-y podczas pandemii COVID-19

Firma ESET, wiodący dostawca rozwiązań bezpieczeństwa IT, oferuje zespołom reagowania na incydenty bezpieczeństwa (CERT) na terenie Unii Europejskiej bezpłatny dostęp do usługi ESET Threat Intelligence, dostarczającej informacji na temat bieżących cyberzagrożeń. Jest to element wsparcia, oferowanego przez firmę ESET, związanego z trwającą pandemią COVID-19.

Światowa epidemia COVID-19 zwiększyła znacznie skalę cyberzagrożeń, z którymi użytkownicy Internetu muszą mierzyć się każdego dnia. Aby wspomóc instytucje mające na celu nas przed nimi chronić, firma ESET oferuje zespołom reagowania na incydenty bezpieczeństwa, tzw. CERT-om (zespołom reagowania na incydenty bezpieczeństwa), bezpłatny sześciomiesięczny dostęp do usługi ESET Threat Intelligence, dostarczającej danych na temat aktualnych ataków i cyberzagrożeń, w tym m.in. ataków ukierunkowanych i aktywności sieci botnet, wymierzonych w konkretne podmioty.

Dostęp do danych dostarczanych przez ESET Threat Intelligence umożliwia CERT-om monitorowanie bieżących zagrożeń w celu podejmowania skuteczniejszych działań, zmierzających do ich zwalczania. Jako że współpraca stanowi jeden z filarów skutecznej walki z incydentami bezpieczeństwa, firma ESET wystąpiła do 46 CERT-ów w Unii Europejskiej, w tym również do CERT Polska, z propozycją partnerstwa. Inicjatywa spotkała się z pozytywnym odbiorem, a pierwsze wdrożenia zostały już rozpoczęte.

Dowiedz się więcej informacji na temat narzędzia ESET Threat Intelligence.

Autorem tekstu jest Arkadiusz Bała

Grzegorz Klocek
senior product manager ESET

Masz pytania?
Skontaktuj się ze mną:
klocek.g@dagma.pl
32 259 11 34