22 lipca 2022

Jak połączyć szablony raportów z bazą danych Safetica ONE w Power BI?

Spis treści

 1. Wprowadzenie
 2. Jak połączyć szablony raportów z bazą danych Safetica w Power BI?
 3. Jak zaktualizować nieprawidłowe poświadczenia konta w usłudze Power BI?
 4. Jak zmienić zakres czasu dla załadowanych dzienników w Power BI?

 

 

Wprowadzenie

Dowiedz się, w jaki sposób połączyć pulpity nawigacyjne aktywności i bezpieczeństwa danych z bazą danych dzienników DLP w Power BI. Zanim będziesz mógł wykonać czynności, które opisaliśmy poniżej musisz zintegrować Safetica ONE z narzędziem do analizy danych. Możesz przeczytać o tym tutaj:

Sprawdź

Safetica oferuje dwa szablony raportów: Dashsboard aktywności i Dashboard bezpieczeństwa danych. Aby używać ich w Power BI, musisz połączyć je z bazą danych Safetica i wypełnić je danymi z dzienników DLP.

Tutaj możesz pobrać nasz szablon Dashboard aktywności
Tutaj możesz pobrać nasz przykładowy Dashboard bezpieczeństwa danych

 

Jak połączyć szablony raportów z bazą danych Safetica w Power BI?

Wykonaj następujące kroki:

 1. Otwórz Power BI
 2. Kliknij Otwórz inne raporty
 3. Wybierz żądany szablon .pbix (np. Dashboard nawigacyjny aktywności lub Dashboard nawigacyjny bezpieczeństwa danych)
 4. Pusty szablon zostanie otwarty w usłudze Power BI. Teraz musisz połączyć go z bazą danych Safetica
 5. Kliknij Przekształć dane w górnej części ekranu
 6. Po prawej stronie w sekcji Zastosowane kroki kliknij ikonę  obok opcji Źródło
 7. Wprowadź nazwy serwera i bazy danych Safetica
 8. Następnie możesz wybrać metodę logowania. Kliknij Baza danych i wprowadź poświadczenia dla nowego konta utworzonego w poprzednich krokach
 9. Jeśli zobaczysz informację, że połączenie nie będzie szyfrowane, kliknij OK
 10. Kliknij Zamknij i zastosuj, aby zapisać ustawienia
 11. Kliknij Odśwież. Dane z Twojej bazy danych Safetica zostaną załadowane do wszystkich trzech zakładek na Twoim pulpicie nawigacyjnym

 

Jak zaktualizować nieprawidłowe poświadczenia konta w usłudze Power BI?

Nazwa użytkownika i hasło do konta są przechowywane w usłudze Power BI. Jeśli później zmienisz hasło, połączenie z bazą danych Safetica przestanie działać (tzn. stare hasło stanie się nieważne). Aby rozwiązać ten problem i zaktualizować swoje dane uwierzytelniające:

 1. Kliknij pozycję Plik > Opcje i ustawienia > Ustawienia źródła danych
 2. Wybierz odpowiednie połączenie z bazą danych i kliknij Wyczyść uprawnienia. Zapisane dane uwierzytelniające zostaną usunięte
 3. Kliknij Odśwież w górnej części ekranu i wprowadź nowe dane uwierzytelniające

 

Jak zmienić zakres czasu dla załadowanych dzienników w Power BI?

Domyślnie do usługi Power BI są ładowane tylko najnowsze dzienniki z bazy danych Safetica — zakres czasu jest ustawiony na ostatnie 30 dni.

Aby zmienić zakres czasu:

 1. Kliknij Przekształć dane w górnej części ekranu
 2. Po prawej stronie w sekcji Zastosowane kroki kliknij ikonę  obok Filtrowane wiersze
 3. Zmień zakres czasu zgodnie z potrzebami i kliknij OK

Mateusz Piątek
senior product manager Safetica / Holm Security / Senhasegura

Masz pytania?
Skontaktuj się ze mną:
[email protected]
532 570 255

Skuteczna ochrona przed wyciekiem danych

Sprawdź