26 października 2021

Nawet 2 miliony złotych dla samorządów w ramach programu „Cyfrowa Gmina”

Już 18 października 2021 uruchomiony został pierwszy etap konkursu „Cyfrowa Gmina”, adresowanego do wszystkich gmin w Polsce. W ramach konkursu wspomniane gminy mogą starać się o grant na podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa swoich instytucji oraz przeszkolenie pracowników, nawet do 100% wartości inwestycji. Minimalna wysokość grantu dla jednej gminy wynosić będzie 100 000 zł, natomiast maksymalna 2 000 000 zł!

Pandemia COVID-19 sprawiła, że urzędy lokalne i regionalne musiały szybko wdrożyć nowe rozwiązania cyfrowe, często nie będąc do tego przygotowanym. Brak takiego przygotowania ma wpływ na bezpieczeństwo danych przechowywanych w urzędach. W związku z tym Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosiło projekt o nazwie „Cyfrowa Gmina”, którego celem jest wsparcie Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST) w zakresie cyfrowego rozwoju. Jednym z warunków otrzymania grantu w obszarze cyberbezpieczeństwa jest przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa IT.

Kto może otrzymać dofinansowanie w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”?

O grant w projekcie mogą ubiegać się Jednostki Samorządu Terytorialnego, jednostki im podległe oraz nadzorowane (z wyłączeniem placówek ochrony zdrowia). Lista podmiotów uprawnionych do uczestniczenia w poszczególnych rundach znajduje się pod linkiem: Lista podmiotów.

Kiedy można się zgłaszać do konkursu?

Konkurs grantowy odbywać się będzie w trzech rundach. Pierwsza ruszyła 18 października 2021 i trwać będzie do 17 listopada 2021. Ogłoszenia o poszczególnych rundach Konkursu Grantowego będą publikowane na stronie internetowej projektu wraz ze wskazaniem terminów składania wniosków.

Na co można przeznaczyć grant?

Centrum Projektów Polska Cyfrowa określiło dokładne obszary, które mogą podlegać dofinansowaniu, m.in.:

W ramach kategorii „Cyberbezpieczeństwo” obowiązkowe jest przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa IT zgodnie z formularzem znajdującym się na stronie projektu. Jest to warunek obligatoryjny otrzymania grantu.

Co muszę zrobić, aby złożyć wniosek?

Wniosek o przyznanie Grantu należy wypełnić za pomocą Generatora Wniosków Grantowych. W materiale PDF do pobrania znajduje się przykładowy schemat procesu przyznawania dofinansowania.

Sprawdź jak uzyskać grant

Więcej informacji na temat programu „Cyfrowa Gmina” oraz szczegółowy regulamin konkursu dostępny jest na tej stronie.

Potrzebujesz pomocy przy wyborze produktów? Skontaktuj się z nami!

Jesteśmy polskim dystrybutorem rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa. Jesteśmy DAGMA Bezpieczeństwo IT. Zajmujemy się również analizą potrzeb klientów, przeprowadzaniem audytów bezpieczeństwa IT, a w oparciu o ich wyniki przygotowujemy polityki bezpieczeństwa IT oraz wdrażamy wybrane przez klienta rozwiązania.

Autorem tekstu jest Paula Michalska

Piotr Zielaskiewicz
senior product manager STORMSHIELD

Masz pytania?
Skontaktuj się ze mną:
zielaskiewicz.p@dagma.pl
32 259 11 38