7 sierpnia 2023

Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją a „Cyberbezpieczny samorząd” - 2 mld na inwestycje

Zmiany cyfrowe w polskiej e-administracji wciąż trwają. Od 1 stycznia 2026 roku każdy urząd oraz podległe mu jednostki będą musiały wdrożyć system klasy EZD oraz prowadzić w nim czynności kancelaryjne. Wdrożenie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją niesie za sobą wiele wyzwań, wśród których jednym z najważniejszych jest konieczność zabezpieczenia komunikacji pomiędzy jednostkami podległymi, a centralą oraz przetwarzanych w tym procesie danych. Dobrą okazją do zdobycia środków na zwiększenie odporności JST jest trwający właśnie program „Cyberbezpieczny samorząd”, w ramach którego przewidziano 2 mld złotych na inwestycje w zakresie bezpieczeństwa IT.

Pomimo, że EZD nie jest jeszcze dzisiaj obowiązkowym rozwiązaniem z którego muszą korzystać polskie urzędy, to wiele z nich może już testować nowy sposób obiegu dokumentów dzięki EZD RP. To oprogramowanie służące do elektronicznego zarządzania dokumentami, udostępnione w tym roku podmiotom administracji publicznej, m.in. jednostkom samorządowym. EZD RP pozwala na kompleksowe zarządzanie dokumentacją, począwszy od obsługi przesyłek wpływających i wychodzących, poprzez rozdzielenie i dekretację korespondencji, klasyfikacje i kwalifikację dokumentacji oraz kompletowanie akt sprawy, kończąc na procesie archiwizacji. Zgodnie z projektem Ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem e-administracji od 1 stycznia 2026 stosowanie EZD przez wszystkie urzędy będzie obowiązkowe.

EZD a cyberbezpieczeństwo

Cyfryzacja administracji powoduje m.in. konieczność inwestycji w poprawę cyberbezpieczeństwa, które jest nieodzownym elementem rozwoju technologicznego Polski. Urzędy oraz instytucje państwowe ze względu na swoje strategiczne zadania oraz rolę w relacjach pomiędzy społeczeństwem a administracją, stale narażone są na działania ze strony cyberprzestępców. Wprowadzenie elektronicznego zarządzania dokumentacją wymaga przede wszystkim odpowiedniego zabezpieczenia JST, w tym komunikacji oraz danych przesyłanych pomiędzy urzędami a jednostkami, które im podlegają. Jak czytamy w opracowaniu przygotowanym przez NASK1:

W ramach realizacji projektów „Cyfrowa Gmina”, „Cyfrowy Powiat” i „Cyfrowe Województwo” przeprowadzone zostały badania mające na celu ocenę stanu przygotowania JST do wypełniania minimalnych obowiązków w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego. Wyniki tego badania (nazywanego „Diagnozą Cyberbezpieczeństwa”) wskazują na duże zróżnicowanie poziomu dojrzałości cyberbezpieczeństwa podmiotów. U dużego odsetka JST występują nawet problemy ze spełnieniem minimalnych wymogów bezpieczeństwa zdefiniowanych w obowiązujących przepisach prawa.

NASK

Trwa nowy program - 2 mld dla samorządów na cyberbezpieczeństwo

Idealną okazją aby poprawić bezpieczeństwo infrastruktury teleinformatycznej jest trwający właśnie program „Cyberbezpieczny samorząd”, w ramach którego JST mogą otrzymać od 200 do 850 tys. złotych na inwestycje w zakresie bezpieczeństwa IT. Środki można przeznaczyć m.in. na zakup nowych systemów i urządzeń, audyty, specjalistyczne szkolenia oraz wdrożenie procedur z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Termin na składanie wniosków mija 30 września br., a działania powinny zostać zrealizowane od 1 czerwca 2023 roku do 30 czerwca 2026 roku.

Sprawdź jaki jest zakres dofinansowania i w jakich obszarach możemy współpracować

Paweł Jurek

Paweł Jurek
dyrektor działu rozwoju biznesu

Masz pytania?
Skontaktuj się ze mną:
[email protected]
32 259 11 00