25 lipca 2023

Rusza nowy program - 2 mld dla samorządów na cyberbezpieczeństwo

Wykorzystaj informację o dofinansowaniu dla podniesienia poziomu bezpieczeństwa w projekcie „Cyberbezpieczny Samorząd”, wybierz rozwiązania z naszego portolio i zyskaj spokój dzięki wsparciu technicznemu firmy DAGMA!

19 lipca 2023 rozpoczął się nabór do programu „Cyberbezpieczny samorząd”, w ramach którego JST mogą otrzymać od 200 do 850 tys. złotych na inwestycje w zakresie bezpieczeństwa IT. Środki można przeznaczyć m.in. na zakup nowych systemów i urządzeń, audyty, specjalistyczne szkolenia oraz wdrożenie procedur z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Termin na składanie wniosków mija 30 września br., a działania powinny zostać zrealizowane od 1 czerwca 2023 roku do 30 czerwca 2026 roku.

Dlaczego DAGMA?

Wybierz rozwiązania cyberbezpieczeństwa polskiego dystrybutora i zyskaj spokój dzięki dostępowi do polskiego wsparcia technicznego firmy DAGMA świadczonego dla wszystkich rozwiązań z portfolio. DAGMA to zaufany dystrybutor rozwiązań bezpieczeństwa IT który jest partnerem Programu Współpracy w Cyberbezpieczeństwie (PWCyber) prowadzonego przez Ministra Cyfryzacji.

Jaki jest zakres dofinansowania i w jakich obszarach możemy współpracować?

OBSZAR TECHNICZNY:

 • zakup, wdrożenie i utrzymanie systemów teleinformatycznych, w tym urządzeń, oprogramowania i usług zapewniających prewencję, detekcję i reakcję na zagrożenia cyberbezpieczeństwa, z niezbędnym wsparciem producenta,
 • zakup, wdrożenie i utrzymanie rozwiązań ciągłego monitorowania bezpieczeństwa, skanery podatności, zarządzanie podatnościami, zarządzanie zasobami IT i aktywami podlegającymi ochronie oraz innych rodzajów narzędzi wymienionych poniżej w katalogu klas rozwiązań,
 • zakup, wdrożenie, konfiguracja oraz utrzymanie urządzeń i oprogramowania z zakresu cyberbezpieczeństwa,
 • zakup usług wsparcia realizowanych przez zewnętrznych ekspertów z zakresu cyberbezpieczeństwa,
 • zakup, wdrożenie i utrzymanie systemów lub usług na potrzeby operacyjnych centrów cyberbezpieczeństwa (SOC), także jako element Centrum Usług Wspólnych,
 • zakup testów i badań bezpieczeństwa, dostępu do informacji bezpieczeństwa (np. ang. feeds) oraz inne usługi integracyjne dotyczące obszaru cyberbezpieczeństwa.

Zobacz jakie rozwiązania oferujemy

OBSZAR ORGANIZACYJNY:

 • opracowanie, wdrożenie, przegląd, aktualizacja dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI), w tym między innymi wprowadzenie lub aktualizacja polityk bezpieczeństwa informacji (PBI), na analizy ryzyka (w tym opracowanie i wdrożenie metodyk), np. procedury: obsługi incydentów, ciągłości działania i zarządzania kryzysowego, stosowania kryptografii i szyfrowania, kontroli dostępu, bezpieczeństwa pracy zdalnej, używania urządzeń mobilnych, itp.
 • audyt SZBI, audyt zgodności KRI/uoKSC przez wykwalifikowanych audytorów, (re)certyfikacja SZBI na zgodność z normami.

Poznaj nasze usługi

OBSZAR KOMPETENCYJNY:

 • podstawowe szkolenia (lub dostęp do platform szkoleniowych) budujące świadomość cyberzagrożeń i sposobów ochrony dla pracowników JST,
 • szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa dla wybranych przedstawicieli kadry JST, istotnych z punktu widzenia wdrażanej polityki bezpieczeństwa informacji i systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji,
 • szkolenia specjalistyczne dla kadry zarządzającej i informatyków w zakresie zastosowanych (planowanych do zastosowania) środków bezpieczeństwa w ramach projektu grantowego,
 • szkolenia powiązane z testami socjotechnicznymi, które będą weryfikować świadomość zagrożeń i reakcji personelu, w szczególności reagowanie specjalistów posiadających odpowiednie obowiązki w ramach SZBI w zgodzie z przyjętymi procedurami.

Poznaj nasze szkolenia

Paweł Jurek

Paweł Jurek
dyrektor działu rozwoju biznesu

Masz pytania?
Skontaktuj się ze mną:
[email protected]
32 259 11 00