14 października 2022

Redukcja kosztów outsourcingu pomoże przetrwać kryzys

Wysokie koszty prowadzenia firmy zmuszają przedsiębiorców do szukania oszczędności. Dobrym pomysłem może być redukcja kosztów outsourcingu usług IT poprzez odpowiednie ich nadzorowanie. Artykuł ukazał się w dzienniku „Rzeczpospolita”, 27 września 2022r.

Inflacja w sierpniu przekroczyła w Polsce 16 proc. i szybko spadać nie zacznie. Pokłosiem rosnących cen są bardzo wysokie koszty, z jakimi mierzy się biznes. W warunkach hamującego popytu to szczególne wyzwanie, bo coraz trudniej jest przerzucać wyższe ceny na klientów.

Odpowiedni nadzór

Dlatego warto przeanalizować obszary, w których można ściąć koszty. Jedną z form ograniczenia wydatków może być redukcja kosztów outsourcingu usług IT poprzez odpowiednie ich nadzorowanie. Usługi informatyczne są jednym z najczęściej zlecanych na zewnątrz obszarów w biznesie. Ma to związek m.in. z deficytem specjalistów w tym sektorze. Szacuje się, że w Polsce brakuje około 50 tys. informatyków.

Z powodu braku specjalistów outsourcing IT jest bardzo kosztowny, więc tym bardziej warto spróbować w tym obszarze poszukać oszczędności. Najlepiej tak, aby nie ograniczać w żaden sposób samego outsourcingu, który co do zasady jest opłacalny i przynosi szereg korzyści.

W tym procesie pomocny może być system PAM (ang. privileged access management). Pomaga on zredukować nadmiarowe godziny, podnosi jakość wykonywanych prac i umożliwia lepszą kontrolę wydatków na outsourcing. W efekcie wartością dodaną jest nie tylko obniżka kosztów, ale również podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa firmy i sieci IT poprzez usprawnienie pracy administratorów, szybkie wykrywanie incydentów bezpieczeństwa i potencjalnych wycieków danych.

To kwestie, które w ostatnim czasie mocno zyskują na znaczeniu. Na wrogie działania w sieci narażony jest zarówno sektor publiczny, jak i prywatne firmy.

Jak działa Senhasegura?

Senhasegura, czyli system klasy PAM, umożliwia zarządzanie i kontrolę nad działaniami użytkowników z dostępem uprzywilejowanym. Pozwala na bezpieczne przechowywanie poświadczeń oraz śledzenie ich użycia. Jak działa w praktyce? Można nadać użytkownikom dostęp do konkretnych systemów bądź urządzeń bez przekazywania im haseł. Wszystkie sesje zdalne mogą być nagrywane, co pozwala na ich automatyczne kontrolowanie i rozliczanie. Jest to szczególnie istotne, gdy do firmowej sieci wpuszczane są strony trzecie, na przykład wdrożeniowcy czy inne osoby świadczące usługi outsourcingowe.

Niwelowanie słabości outsourcingu

Warstwę ochronną tworzoną przez Senhasegura można rozbudować za pomocą modułu, który zapewnia bezpieczny, zdalny dostęp do zasobów. Z kolei gdy pracownik lub strona trzecia potrzebuje połączyć się z systemem, urządzeniem lub konsolą web zarządzaną przez Senhasegura, wysyła do administratora PAM prośbę o przyznanie dostępu. Ten, wyrażając zgodę, wysyła link, który w szybki i bezpieczny sposób pozwala zalogować się do systemu docelowego. Dzieje się to bez potrzeby logowania do platformy PAM.

Wdrożenie takiego systemu pozwala zniwelować słabości outsourcingu, takie jak brak nadzoru, utratę kontroli, ryzyko skorzystania z usług firm nieposiadających odpowiednich kwalifikacji oraz nieoptymalną efektywność pracy w postaci nadmiarowych godzin.

Dzięki temu firma zyskuje konkretne oszczędności przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa cyfrowego.

Źródło: https://www.rp.pl/biznes/art37144001-redukcja-kosztow-outsourcingu-pomoze-przetrwac-kryzys

Kamil Budak
product manager Senhasegura

Masz pytania?
Skontaktuj się ze mną:
[email protected]
32 793 11 07